Disclaimer

DISCLAIMER RESTAURANT HOTEL & SPA SAVARIN RIJSWIJK

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.


INHOUD WEBSITE

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.


AANSPRAKELIJKHEID

Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.


INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Landgoed & Résidence Zuidhoorn. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijkis verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.


LOG BESTANDEN

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijkmaakt geen analyses van de IP adressen.


GEBRUIK VAN BEKOMEN INFORMATIE

Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk kan uw verkregen gegevens gebruiken om Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. In elke communicatie van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.


LINKS

De website van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk bevat links naar andere sites. Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.


MELDINGEN EN AANPASSINGEN

Restaurant Hotel & Spa Savarin Rijswijk behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang exclusieve aanbiedingen.