Geschiedenis Restaurant Savarin - Rijswijk (Den Haag)

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), Frans advocaat, politicus en gastronoom, ontvluchtte zijn land tijdens de Franse Revolutie. Was de rechterhand van de beroemde staatsman Talleyrand.

Publiceerde in 1825: Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie transcendante.' In dit klassieke meesterwerk waaraan hij vijfentwintig jaar heeft gewerkt, staat ondermeer zijn definitie van de ideale maaltijd. Een van zijn conclusies: 'De ontdekking van een nieuw gerecht betekent meer voor het geluk van de mensheid dan de ontdekking van een nieuwe ster.'

De boerderij waarin Restaurant Savarin is gevestigd draagt een gevelsteen met daarin het jaartal 1916, maar de geschiedenis van het boerenbedrijf op deze plek gaat veel verder terug. Het is niet precies te zeggen hoe ver, zeker is echter dat op ongeveer dezelfde plaats honderden jaren een bouwmanshuis (boerderij) heeft gestaan dat onderdeel was van het buiten Zuidhoorn. Oude fundamenten die bij de verbouwing van vorig jaar zijn blootgelegd, bevestigen dat.

Het landgoed dankt zijn naam aan het feit dat het zuidelijk van de buitenplaats Hoornwijck ligt. De oudste verwijzing naar Zuidhoorn dateert uit 1642 toen het bezit werd overgedragen aan Evert van Barlehaer. Cruquius tekende Zuidhoorn al in 1712 op zijn beroemde landkaart.

De daaropvolgende eeuwen hebben veel veranderingen op het landgoed gebracht. Het hoofdgebouw nam in omvang en status toe, en vele voorname families streken er 's zomers neer. De laatste bewoner en eigenaar was mevrouw De Drevon. Zij liet vastleggen dat het landgoed na haar dood in een stichting moest worden ondergebracht. De laatste gebruiker van Zuidhoorn was het Leger des Heils dat hier in 1933 zijn intrek had genomen.

De boerderij beleefde in de schaduw van het buitenhuis zijn eigen geschiedenis. De oude hoeve werd in 1916 vervangen door nieuwbouw. In de jaren dertig was er zelfs een theetuin waar fietsers en wandelaars konden uitblazen. In de meidagen van 1940 lag de boerderij midden in de Slag om Ypenburg. De bewoners konden maar net het vege lijf redden. Na de oorlog werd het boerenbedrijf voortgezet: koeien, kippen, schapen en vooral veel paarden. Mei 2001 hebben de laatste bewoners en hun beesten de boerderij verlaten. Savarin is het nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van deze mooie buitenplaats.

In 2002 opende Restaurant Savarin haar deuren in de boerderij. In 2011 zal het Hotel en de Spa  haar deuren openen.